Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Vi har gleden av å samarbeide med flere partnere som har spilt viktige roller i utviklingen av Movu. Takket være disse dyktige samarbeidspartnerne er Movu godt rustet til å bli din støttespiller på veien.

 

 

Movu er utviklet i samarbeid med fagpersonell ved Sunnaas Sykehus.

Ergo- og fysioterapeutene har vært en avgjørende partner og de har gitt verdifulle råd og tilbakemeldinger i utviklingen av Movu.

I våre workshops med Sunnaas Sykehus fagfolk har fått verdifulle råd og tilbakemeldinger i den avgjørende fasen av utviklingen av Movu innen områdene funksjon, brukervennlighet, sikkerhet.

 

 

Impact StartUp akselererer Norges beste løsninger på samfunnsutfordringer. 

Movu er ett av 10 oppstartselskap som har deltatt i ISU våren 2021. Akseleratorprogrammet har gitt oss verdifull innsikt og gode råd til hvordan utvikle en forretningsmodell som gir sosiale og bærekraftig effekter. 

Oppstartsselskaper må bli raskt økonomisk bærekraftig for å lykkes. ISU hjelper selskaper som brenner for å løse samfunnsnyttige floker å nå målene sine - raskere!

 

 

DIP - designdrevet innovasjonsprosess.

Vi er stolte over å ha blitt tildelt DIP-midler i 2020, spesielt etter å ha konkurrert mot 190 andre søknader for en andel på 8,5 millioner kroner. Vi er takknemlige for muligheten til å gjennomføre prosjektet og for verdifull læring designdrevet innovasjonsprosess har gitt oss. Vi har oppsummert Movu-historien og de viktige brukererfaringene vi samlet inn gjennom prosjektet i en bok. Vi vil oppfordre andre til å også søke om DIP-støtte, et program som fokuserer på idéfasen av utviklingsprosjekters Søknadsfrist 25. mai.

 

 

 

Takk til nysgjerrige studenter

Studenter ved OsloMet har brukt empatidrakter for å simulerer fysiske utfordringer og begrensninger som eldre, funksjonshemmede eller andre kan oppleve i hverdagen. Det har gjort oss i bedre stand til å forstå og ta hensyn til spesifikke behov og utfordringene i utviklingen av Movu. Deres observasjoner og funn har vært viktige for å gjøre produktet mer brukervennlig. Ved å teste Movu-modeller i ulike kontekster fant studentene interessante funn som har bidratt til produktets utvikling.

 

 

 

Vi takker Innovasjon Norge for deres gode støtte til kommersialisering og oppstartsmidler.

Som gründerbedrift har vi hatt stor nytte av det gode samarbeidet og den faglige veiledningen fra rådgiverne i IN. Deres støtte har hjulpet oss å ta Movu fra idé til ferdig produkt, og vi setter stor pris på samarbeidet!

 

 

  

Det å markedsføre et helt nytt produkt krever flinke folk.

Movu har hatt gleden av å jobbe med kommunikasjonshuset MVH. Det har vært morsomme møter med gode idéer, ville forslag og ikke minst et godt resultat. Vi har fått en formidabel respons på våre annonsekampanjer for Movu. Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen med MVH og utvikle nye og spennende måter å markedsføre Movu på!

 

 

Vi gleder oss til reisen videre med god hjelp av dyktige samarbeidspartnere i prosessen med å skape Movu. Kanskje du vil være med på reisen? Send oss gjerne en e-post til hello@movumobility.no. Vi ser frem til å høre fra deg!

(Din logo her?)

 

 

Snart er det bare å trille ut i skogen eller på kafé med gode venner.

Bestill din nye venn i dag, og la Movu bli din støttespiller på veien.

Tilbake til bloggen